آموزش ها

دوره های آموزشی

آزمایشگاه معماری کامپیوتر

مقدمه توسعه پایدار ایران اسلامی از جمله ارکان مهم برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور می باشد و ابعاد مختلفی همچون توسعه در بخش علم و فناوری را شامل می…
group0
49000تومان

آزمایشگاه اصول میکرو کامپیوتر

مقدمه توسعه پایدار ایران اسلامی از جمله ارکان مهم برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور می باشد و ابعاد مختلفی همچون توسعه در بخش علم و فناوری را شامل می…
group3
89000تومان
آموزش

دوره های حضوری و غیرحضوری

بلاگ

آخرین مطالب