• حداقل 4 کاراکتر.
    کلمه عبور باید حداقل قدرت خیلی ضعیف را داشته باشد.
    شاخص قدرت

با عضویت در وبسایت می توانید به امکانات زیر دسترسی داشته باشد :

  • دسترسی به محتوا های آموزشی رایگان
  • امکان خرید محصولات آموزشی
  • امکان رزرو رویداد های مختلف
  • امکان انتشار مطالب علمی با نام خودتان