زندگی دیجیتال ، شرایط جدیدی را برای جامعه انسانی تعریف می کند که متخصصین و فرهیختگان بیش از سایرین در معرض این شرایط قرار می گیرند. برنامه گردشگری فرهیختگان ایرانی با هدف بهبود برخی از چالش های زندگی دیجیتال طراحی شده است.

تورینو

تورهای پیش رو

۰۱ دی
access_time ۳:۳۰ ب٫ظ - ۷:۳۰ ب٫ظ

هفتمین تور گردشگری فرهیختگان

۰۸ آذر
access_time ۸:۳۰ ب٫ظ - ۸:۳۰ ب٫ظ

ششمین تور گردشگری فرهیختگان

نمایش ویدئو

تورینو هفتم